Instalacje wod-kan

Oferta nasza jest skierowana do klientów którzy planują budowę nowych instalacji wodno kanalizacyjnych oraz do klientów planujących modernizację i naprawę istniejących już instalacji. Jesteśmy otwarci na problemy klientów i zadziałamy natychmiast nawet jeśli chodzi o drobne naprawy i usługi hydrauliczne.

Rynek usług wodno-kanalizacyjnych jest szeroko pojęty dlatego mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakresie:

  • montaż instalacji wodnej
  • montaż instalacji kanalizacyjnej
  • wymiana bądź naprawa odcinków instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • wymiana urządzeń sanitarnych, baterii łazienkowych, kuchennych
  • wymiana syfonów
  • naprawa oraz wymiana pionów kanalizacyjnych oraz wodnych
  • udrażnianie pionów oraz instalacji kanalizacyjnych
  • wymiana oraz montaż wodomierzy
  • oraz wiele innych prac hydraulicznych

instalacje wod-kan