Instalacje gazowe

Instalacje gazowe montuje się z rur miedzianych oraz stalowych

  • rury twarde z miedzi o grubości ścianki min 1 mm łączy się poprzez lutowanie twarde. Do łączenia poszczególnych elementów stosuje się kształtki miedziane. Metoda ta stosowana jest jedynie w instalacjach wewnętrznych (mieszkanie)
  • rury stalowe bez szwu, łączyć je można na dwa sposoby: spawanie oraz gwintowanie.

Metoda łączenia rur stalowych za pomocą gwintowania ma zastosowanie jedynie do instalacji wewnętrznych.

Do instalacji gazowych zewnętrznych stosujemy rury stalowe bez szwu łączone metodą spawania.

 instalacje gazowe